HENKILÖ- JA TIETOJÄRJESTELMÄREKISTERI
Rekisterin pitäjä
Nimi Oulun ammattikorkeakoulu
Osoite Kiviharjunlenkki 1 B
90101 Oulu
Puhelin 020 6110 200
Rekisterivastaavat
Vastuuyksikkö/osasto vanha (2020) Oamk/Kehittäminen/Tietohallinto
Vastuuhenkilö Jokikokko Vesa
Alakulju Henna
Varahenkilö
Rekisterin muita tietoja
Rekisterin nimi Kesäopintoportaalin ilmoittautumisjärjestelmä
Käyttötarkoitus Oamkin kesäopinnoille ilmoittautumiseen tarkoitettu käyttöliittymä, jonka avulla muut kuin Oamkin opiskelijat ilmoittautuvat webissä Oamkin kesäopinnoille. Liittyy valtakunnalliseen kesäopintoportaaliin.
Rekisterin sisältö Opintojaksojen toteutustietoja, opiskelijoiden henkilötietoja ja ilmoittautumistietoja. Opiskelijoiden henkilötiedot sisältävät mm. seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, sukupuoli, lähiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja hakijan oma ammattikorkeakoulu.
Säännönmukaiset tietolähteet Opiskelija syöttää tietonsa itse.Vastuuhenkilöt syöttää kantaan opintojaksoihin ja niiden toteuttamiseen liittyvät tiedot.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset Henkilötietoja käytetään vain ammattikorkeakoulun toiminnan piirissä. Tietoja ei luovuteta OAMK:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötiedot näkyvät henkilökunnan käyttöliittymässä. Sen lisäksi opiskelijalla itsellään on mahdollisuus muokata omia tietojaan kirjautumalla opiskelijan käyttöliittymään omalla sähköpostiosoitteellaan. Muutoin rekisteri on suojattu tietoteknisin menetelmin.
Lyhyt kuvaus
Käyttöönoton ajankohta
DNS-Nimet
Tietojen päivitystiheys
Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys
Keskeytysriskit
Tiedon varmistaminen Luokitusta ei valittu
Liittymät muihin järjestelmiin
Toimittajat
Tekniset tiedot
Järjestelmään kuuluvat palvelimet/laitteet ja niiden käyttöjärjestelmät:
Palvelimen nimi
Palvelin laitteisto
ep.oamk.fi

Järjestelmän käyttämät keskeiset ohjelmistot:
Keskeiset ohjelmistot Oracle