HENKILÖ- JA TIETOJÄRJESTELMÄREKISTERI
Rekisterin pitäjä
Nimi Oamk/Kehittäminen/Tietohallinto
Osoite Kiviharjuntie 1
90101
OULU
Puhelin
Rekisterivastaavat
Vastuuyksikkö/osasto Oamk/Kehittäminen/Tietohallinto
Vastuuhenkilö Hakkarainen Timo
Varahenkilö Mattila Anna-Liisa
Rekisterin muita tietoja
Rekisterin nimi Moodle
Käyttötarkoitus Verkko-oppimisalustaympäristö, joka mahdollistaa verkko-opetuksen. Moodle-ympäristöä käytetään Oulun ammattikorkeakoulun opetukseen itsenäisesti tai yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.
Rekisterin sisältö Käyttäjätunnus, Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, Paikkakunta (vapaaehtoinen), Ympäristön käyttökieli, Kuvaus(vapaaehtoinen), Kuva (vapaaehtoinen), Kiinnostuksen kohteet (vapaaehtoinen), Verkkosivu (vapaaehtoinen), ICQ-numero (vapaaehtoinen),Skypen ID (vapaaehtoinen), AIM ID (vapaaehtoinen), Yahoo ID (vapaaehtoinen), MSN ID (vapaaehtoinen), Tunnistenumero (vapaaehtoinen), Laitos (vapaaehtoinen), Osasto (vapaaehtoinen), Puhelin (vapaaehtoinen), Matkapuhelin (vapaaehtoinen), Osoite (vapaaehtoinen)
Säännönmukaiset tietolähteet Oamkin opiskelijoiden ja henkilökunnan tiedot haetaan LDAP-järjestelmästä (opiskelijoiden etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus). Tunnusten hakemisen yhteydessä em. tiedot tallennetaan Moodlen käyttäjärekisteriin. Osa Moodlen käyttäjätiedoista syötetään Moodlen ylläpidon toimesta suoraan Moodlessa (Moodlen sisäiset ryhmät, kurssialustojen omistajuus, sekä tarvittaessa kurssialustojen jäsenyys). Kurssialustojen omistajina (yl. Manager/Teacher roolissa olevat käyttäjät, mutta tarvittaessa myös opiskelijat) toimivat käyttäjät voivat luoda ja tuoda materiaaleja Moodleen ja he voivat lisätä/poistaa käyttäjiä omistamistaan kurssialustoista (=jäsenyys) sekä määritellä ryhmä- tai käyttäjäkohtaisia käyttöoikeuksia kurssialustojensa sisällä. Opiskelijaprofiilissa olevat käyttäjät voivat palauttaa ympäristössä tehtäviä, osallistua keskusteluihin ja luoda erilaisia sisältöjä siellä, minne kurssialustan omistaja on antanut siihen oikeudet. Ylläpito luo erikseen Oamkin ulkopuolisten käyttäjien tunnukset suoraan Moodlessa ja nekin tallennetaan käyttäjärekisteriin. Ulkopuolisista käyttäjistä kirjataan etunimi, sukunimi, mahd. ryhmä, sähköpostiosoite ja käyttäjätunnus sekä mahd. organisaatio, järjestelmän käyttäjäprofiili (voi olla opettaja tai opiskelija) ja ympäristön käyttökieli. Kaikki Moodlen käyttäjät voivat halutessaan lisätä/muokata omia yhteystietojaan (Paikkakunta, Kuvaus, Kuva, Kiinnostuksen kohteet, Verkkosivu, ICQ-numero, Skypen ID, AIM ID, Yahoo ID, MSN ID, Tunnistenumero, Laitos, Osasto, Puhelin, Matkapuhelin ja Osoite).
Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin suojauksesta vastaa Oulun ammattikorkeakoulun IT-palvelut.
Lyhyt kuvaus
Käyttöönoton ajankohta 1.6.2011
DNS-Nimet
Tietojen päivitystiheys Käyttäjätiedot tarkistetaan ja päivitetään jokaisen kirjautumisen yhteydessä Oamkin LDAP-järjestelmästä.
Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys Kurssialustojen nimet ovat julkisia, muut tiedot ovat luottamuksellisia. Kaikilla käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjä voi nähdä ainoastaan omansa ja niiden henkilöiden tiedot, joita hänen on opiskelunsa tai työtehtäviensä vuoksi tarpeen käsitellä.
Keskeytysriskit Opetusaikaan tunnin käyttökatko aiheuttaa ongelmia verkko-opetuksessa. Muuna aikana useamman tunnin käyttökatko aiheuttaa ongelmia verkko-opetuksessa mm. tehtävien tekemisessä ja palauttamisessa.
Tiedon varmistaminen Luokitusta ei valittu
Liittymät muihin järjestelmiin
Toimittajat
Tekniset tiedot
Järjestelmään kuuluvat palvelimet/laitteet ja niiden käyttöjärjestelmät:
Järjestelmän käyttämät keskeiset ohjelmistot:
Keskeiset ohjelmistot